Voicecasting.sk

Nahliadnite do databázy reklamných hudieb a presvedčte sa, aké je jednoduché vybrať a získať hudbu do vášho spotu!

Hudobné diela majú dĺžku 30 sekúnd a sú komponované pre potreby reklamy.  

Usporiadané ich nájdete v priečinkoch podľa žánrov. Hudbu v zníženej kvalite si môžete bez prístupových hesiel zadarmo stiahnuť a predviesť klientovi.

Ak chcete získať na vybratú hudbu práva a hudbu v plnej kvalite , stačí napísať email nášmu agentovi a ten sa s vami okamžite spojí.

Ceny sú veľmi priateľské a nastavené pre low-budgetové produkcie.

S pozdravom Váš Marian Čurko 

 

http://music.voicecasting.sk